2007/Oct/15

 

.

ใจ ส่ง ถึงใจ เธอ มือ จับ กันไว้
มอง ตา แล้วเข้า ใจไม่ ต้อง เอ่ยคำ
เดิน เกี่ยว แขนกัน ไป ถ่าย ทอด ความรัก
จง อย่า สนใจ ใครฉัน อยู่ ใกล้เธอ
เปี่ยม ด้วย ความรัก ต่อเธอ


..คืน เปลี่ยน แม้วัน ผ่านกาล เปลี่ยน ปรวนแปร
รัก เรา มั่นคง แน่ มิ เปลี่ยน แปรไป
เรา หล่อ หลอมดวง ใจ เป็น หนึ่ง เดียวกัน
คง จะ ไม่มี วันเหิน ห่าง กันไกล
เปี่ยม ด้วย ความรัก ต่อเธอ

ขอ ให้ความรักที่เกิด ขึ้นมานั้นอยู่ ตลอดกาล
ขอ ให้ความรักที่เกิด ขึ้นมานั้นเป็น รัก นิรันดร์
ขอ ให้ความรักที่เกิด ขึ้นมานั้นอยู่ ตลอดกาล
ขอ ให้ความรักที่เกิด ขึ้นมานั้นเป็น รัก นิรันดร์

ขอ ให้ความรักที่เกิด ขึ้นมานั้นอยู่ ตลอดกาล
ขอ ให้ความรักที่เกิด ขึ้นมานั้นเป็น รัก นิรันดร์
ขอ ให้ความรักที่เกิด ขึ้นมานั้นอยู่ ตลอดกาล
ขอ ให้ความรักที่เกิด ขึ้นมานั้นเป็น รัก นิรันดร์

..ใจ ส่ง ถึงใจ เธอ มือ จับ กันไว้
มอง ตา แล้วเข้า ใจ ไม่ ต้อง เอ่ยคำ.....

.

Comment

Comment:

Tweet


Hello! Good Site! Thanks you! cobbzfvwxt
#1 by nukdmszmhf (217.159.190.94) At 2008-01-28 11:47,